Căn hộ thông minh với diện tích hạn hẹp trong 32 m2

Ý tưởng của thiết kế là cho phép không gian nhỏ bé có chức năng của một căn hộ gấp đôi diện tích của nó.

Phòng khách / phòng ăn biến thành phòng ngủ và phòng làm việc tại nhà biến thành phòng ngủ cho khách.

Bản vẽ của căn hộ khi chưa chuyển đổi các chức năng

Bản vẽ căn hộ khi được chuyển cho chức năng thành phòng làm việc

Bản vẽ căn hộ khi được chuyển thành phòng ăn cho 10 người

Bản vẽ căn hộ khi được chuyển đổi thành phòng ngủ cho hai người

Bản vẽ căn hộ khi được chuyển đổi thành 2 phòng ngủ cho 4 người

Bình Nguyễn dịch và giới thiệu
Theo http://www.idesignarch.com và youtube.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: