Một chút phong cách Nhật Bản trong một ngôi nhà nông thôn Úc

Xưởng thiết kế nội thất Doherty Design đã thổi sức sống mới vào một tòa nhà trang trại cũ ở trung tâm của vùng nông thôn Úc. Khách hàng của họ đã sống và làm việc tại Nhật Bản và yêu cầu họ kết hợp các yếu tố của thiết kế Nhật Bản trong tòaContinue reading “Một chút phong cách Nhật Bản trong một ngôi nhà nông thôn Úc”