Thế giới như thế nào trong lệnh phong toả vì đại dịch?

Trừ những ai đã sống hơn 100 năm, những người sinh ra trong thập niên 40-50-60 của thế kỷ 20 đến nay có lẽ đang chứng kiến những ngày tháng kỳ lạ của một thế giới ngưng hoạt động. Cho dù là thế chiến thứ 1, thứ 2… hay trong đại dịch Sars, thế giới…