Welcome new year 2020

Đón chào năm 2020
Bỏ lại sau lưng năm 2019
Giũ bỏ những phiền muộn và bất hạnh
Nhưng đừng quên những phút giây hạnh phúc trong năm cũ
Và luôn giữ trong tim hình bóng những người thân thương,
cho dù chúng ta không còn cơ hội gặp lại họ.

Welcome new year 2020
Leave the old year behind
Shake off the melancholy and unhappiness
But don’t forget those happy moments in old year
and always keep in heart good beloved ones, though we won’t be able to meet them again.

BBT Sống Xanh

Advertisement
%d bloggers like this: