Năm cách để trò chuyện với tuổi teen

Vì tuổi vị thành niên kéo dài từ 10 đến 19 tuổi, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bậc phụ huynh có thể nhận thấy con em mình bắt đầu có sự thay đổi ngay từ khi lên 10. Giao tiếp giữa các bậc phụ huynh và trẻ tuổi teen là một trong những điều đầu tiên xấu đi.