Các nhà hàng của ca sĩ Jon Bon Jovi cho phép người nghèo ăn miễn phí

Thông qua quỹ JBJ Sould Foundtion, anh đã quyên góp nửa triệu Mỹ kim để xây 77 nhà mới cho cựu chiến binh vô gia cư ở D.C (District of Colombia) và xây những ngôi nhà tình thương ở Philadelphia cho người vô gia cư. Ngoài việc xây dựng nhà cho người vô gia cư,Continue reading “Các nhà hàng của ca sĩ Jon Bon Jovi cho phép người nghèo ăn miễn phí”