Tưởng nhớ Jennifer Michelle Lake, người mẹ đã hy sinh mạng sống vì con

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Jennifer Lake là học sinh 16 tuổi tại trường trung học Pocatello, Idaho, khi cô lần đầu tiên bắt đầu chịu … Continue reading Tưởng nhớ Jennifer Michelle Lake, người mẹ đã hy sinh mạng sống vì con