Nhựa được làm từ phế phẩm cá giành giải thưởng quốc tế từ James Dyson Award

Lucy Hughes là một nhà phát minh sinh thái, tốt nghiệp từ Sussex, cô vừa giành giải thưởng quốc tế từ James Dyson Award cho phát minh của cô về một loại nhựa tự phân hủy sinh học được làm từ phế phẩm cá, được gọi là ‘MarinaTex.’ Cô phát triển loại màng trong suốtContinue reading “Nhựa được làm từ phế phẩm cá giành giải thưởng quốc tế từ James Dyson Award”