Nhà dưỡng lão Nhật Bản tuyển dụng “nhân viên” dưới 4 tuổi

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh mối tương tác xã hội sẽ giúp người lớn tuổi không bị cô đơn, tinh thần phấn chấn, huyết áp ổn định và sống thọ hơn. Việc giao lưu với trẻ em cũng được chứng minh là hoạt động thu hút những người lớn tuổi, giúp họ mỉm cười và nói nhiều hơn.