Kiểm soát lượng đường trong máu với 2 phút đi bộ sau bữa ăn

Trả lời CNN, Buffey thông tin: “Việc đứng ngắt quãng trong ngày và sau bữa ăn làm giảm lượng glucose trung bình 9,51% so với ngồi lâu. Tuy nhiên, đi bộ với cường độ nhẹ trong ngày làm giảm lượng glucose nhiều hơn, trung bình 17,01% so với ngồi lâu”.