Uống 4 tách trà mỗi tuần cải thiện sức khỏe trí não

Những người uống trà thường xuyên có “những vùng não được tổ chức tốt hơn” so với những người không uống trà. Đó là phát hiện từ một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu từ đại học Quốc gia Singapore (NUS) phối hợp với các nhà nghiên cứu từ đại học Essex (Anh Quốc) và đại học Cambridge (Anh Quốc). Các tế … Continue reading Uống 4 tách trà mỗi tuần cải thiện sức khỏe trí não