Tổng hợp một số địa chỉ mua thực phẩm tốt

Có một số địa chỉ thực phẩm ngon và sạch mà tôi vẫn thường mua dùng cho gia đình và biếu tặng bạn bè. Những địa chỉ này là kiểu “home made” do bạn bè tôi làm tại nhà, cũng có shop do nhóm bạn đầu tư mở và bán những mặt hàng mà mìnhContinue reading “Tổng hợp một số địa chỉ mua thực phẩm tốt”

Đi Phiên chợ Xanh khám phá sản phẩm mới và mua nông sản từ nhà sản xuất

Bắt đầu từ tháng 4/2016, đến nay Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) đã tổ chức được 147 Phiên chợ Xanh tử tế, nơi giới thiệu nông sản từ nhà vườn và sản phẩm mới từ các cơ sở, hợp tác xã. Từ chỗ chỉ tổ chức 2 phiên mộtContinue reading “Đi Phiên chợ Xanh khám phá sản phẩm mới và mua nông sản từ nhà sản xuất”