Bài học của một người nghiện phim khiêu dâm từ lúc 12 tuổi

Khiêu dâm luôn có mặt trong đời sống con người, từ thời đồ đá. Tuy nhiên, trước đây, con người khó tìm kiếm nội dung khiêu dâm, còn ngày nay phim khiêu dâm miễn phí bất cứ lúc nào chỉ với vài thao tác chạm tay trên màn hình điện thoại. Và khi trẻ emContinue reading “Bài học của một người nghiện phim khiêu dâm từ lúc 12 tuổi”