Joaquin Phonenix: từ bỏ giáo phái đồi bại và ăn chay trường trước khi đến với các vai chính phản diện

Bình tĩnh giữa những tranh cãi xung quanh về bộ phim mới mà mình nhận vai chính, diễn viên Joaquin Phoenix nói về hành trình phức tạp của cuộc đời anh, tại sao bộ phim không xác định bản thân anh, và làm thế nào mà cuối cùng anh đã học cách rũ bỏ đượcContinue reading “Joaquin Phonenix: từ bỏ giáo phái đồi bại và ăn chay trường trước khi đến với các vai chính phản diện”