Làn sóng văn hóa theo lối sống đơn thân ở Nhật Bản

Từ việc uống cocktail đến hát karaoke, nhiều người Nhật đang thưởng thức một mình. Điều gì gây ra sự thay đổi lớn trong quốc gia coi trọng truyền thống sống theo tập thể? Nhật Bản đang thay đổi: một xã hội lão hóa nhanh chóng, lượng khách du lịch từ nước ngoài phá kỷ…