Theo lệnh của Giáo hoàng Francis, một cung điện ở Vatican trở thành nơi trú ẩn của người vô gia cư

Tọa lạc gần Quảng trường Thánh Peter,  một cung điện tuyệt đẹp ở Vatican được xây dựng từ thế kỷ 19 đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn của người vô gia cư theo lệnh của Giáo hoàng Francis. Cung điện mang tên Palazzo Migliori, được đặt theo tên của gia đình đã hiếnContinue reading “Theo lệnh của Giáo hoàng Francis, một cung điện ở Vatican trở thành nơi trú ẩn của người vô gia cư”